Tag Archives: CustomFit-Fitness First

CustomFit-Fitness First เข้าถึงชีวิตคนรักสุขภาพ

กระแสรักสุขภาพที่เป็นแรงหนุนให้ธุรกิจฟิตเนสในเมืองไทยปี 2558 มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาท และด้วยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น พร้อมกับสานต่อปรัชญา “Together, We Can Go Further” ที่มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจชวนให้สมาชิกหมั่นออกกำลังกาย

Read More »