Tag Archives: Corporate Excellence Awards 2019

TTW คว้ารางวัลดีเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2019

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับ รางวัลพระราชทาน“Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)  จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  ขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขา ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลคะแนน รวมสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี …

Read More »