Tag Archives: cmg-ร่วมกับ-central-tham-ร่วมบริจ

CMG ร่วมกับ CENTRAL THAM ร่วมบริจาคเครื่องคิดเลข CASIO เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย

บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้จัดจำหน่าย CASIO แบรนด์เครื่องคิดเลขชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมกับ เซ็นทรัลทำ (CENTRAL THAM) ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงร่วมบริจาคแครื่องคิดเลขและเครื่องพิมพ์ฉลาก จำนวน 2,700 เครื่อง มูลค่ากว่า 729,676 บาท ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสนับสนุนการศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในการเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนอาชีวะศึกษาใน 3 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี และสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิตรฤดี พนิตพล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกา (CMG), ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และคุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนรับมอบการบริจาค ณ กระทรวงศึกษาธิกา โดยในปัจจุบันแบรนด์เครื่องคิดเลข CASIO …

Read More »