Tag Archives: City of Mériens

เมืองลอยน้ำแห่งอนาคต !

จากผลพยากรณ์ของ สถาบันทรัพยากรโลก (WRI) ระบุว่า ภายในปี 2030 ทั่วโลกจะพบกับอุทกภัย เพิ่มขึ้น 3 เท่า แต่ก็อย่างเพิ่งแตกตื่นไปครับ นั่นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้น

Read More »