Tag Archives: Charn Issara

ชาญอิสสระ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น กับกิจกรรม “ธรรมะวันอังคารกับชาญอิสสระ”

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ธรรมะวันอังคารกับชาญอิสสระ” ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วม สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิและสนทนาธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยในเดือนกรกฎาคม ได้นิมนต์ พระมหามานพ ปญฺญาวชิโร จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม พร้อมร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อ “ ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นเลิศ ด้วยพลังแห่งสติ สู่ชีวิตที่สงบสุข (Live Excellence)” ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 308 …

Read More »