Tag Archives: C3fit IN-Pulse

ญี่ปุ่น 1 ใน 5 ผู้นำ ‘สิ่งทออัจฉริยะ’ Smart Textiles จุดเปลี่ยน ธุรกิจสิ่งทอ ครั้งใหญ่ รัฐฯ พร้อมหนุนเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนประเทศ

เทคโนโลยี Smart Textiles ญี่ปุ่น สิ่งทออัจฉริยะ หนึ่งในธุรกิจมาแรงที่ยกระดับคุณภาพชีวิต และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นมหาศาล ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่รอช้าเร่งผลักดันให้เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ

Read More »