Tag Archives: Bumrungrad

บำรุงราษฎร์ ยกระดับ ‘ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ’ ก้าวสู่ความเป็นเลิศไปอีกขั้น ด้วย ‘นวัตกรรมไฮโดรเจล’ ลดผลแทรกซ้อนในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ครั้งแรกในไทย

บำรุงราษฎร์ ยกระดับ ‘ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ’ ก้าวสู่ความเป็นเลิศไปอีกขั้น ด้วย ‘นวัตกรรมไฮโดรเจล’ ลดผลแทรกซ้อนในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ครั้งแรกในไทย

Read More »

บำรุงราษฎร์ องค์กรแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ Top10 CMOs from Asia ปี 2022 สร้างชื่อเสียงด้านการบริหารการตลาดสู่ระดับสากล

บำรุงราษฎร์ องค์กรแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ Top10 CMOs from Asia ปี 2022 สร้างชื่อเสียงด้านการบริหารการตลาดสู่ระดับสากล

Read More »

บำรุงราษฎร์ ได้การรับรองมาตรฐานจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) องค์กรชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความแม่นยำของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิก

บำรุงราษฎร์ ได้การรับรองมาตรฐานจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน (CAP) องค์กรชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความแม่นยำของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิก

Read More »

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร’ ผนึกความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอย่างแม่นยำตรงจุด

บำรุงราษฎร์ เปิด ‘ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหาร’ ผนึกความร่วมมือกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมวินิจฉัยและรักษาทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอย่างแม่นยำตรงจุด

Read More »

บำรุงราษฎร์ พัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุ เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ (Cornea Transplant Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตา

บำรุงราษฎร์ พัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุ เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ (Cornea Transplant Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตา

Read More »

บำรุงราษฎร์ พัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุ เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ (Cornea Transplant Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตา

บำรุงราษฎร์ พัฒนาต่อยอดศูนย์จักษุ เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา’ (Cornea Transplant Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาที่ให้บริการครอบคลุมทุกการรักษาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกระจกตา

Read More »