Tag Archives: BKI

กรุงเทพประกันภัยจัดสัมมนาเสริมความรู้ ในหัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อแนะนำปรับปรุงความเสี่ยงภัยสำหรับลูกค้าประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินจากหลายภาคธุรกิจ  โดยมีนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายศุภณัฐ วทัญญูประชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประเมินความเสี่ยงภัย เป็นวิทยากร โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของข้อแนะนำการปรับปรุงความเสี่ยงภัยที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้หลังจากเข้าสำรวจภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

กรุงเทพประกันภัยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday ผ่านเว็บไซต์ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2เท่า

กรุงเทพประกันภัยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส เมื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday ผ่านเว็บไซต์ พร้อมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2เท่า

Read More »

Bangkok Insurance (Cambodia) เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่รองรับการขยายตัว พร้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

Bangkok Insurance (Cambodia) PLC. (BKIC) หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (กัมพูชา) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย  Mr. Van Sou Ieng  รองประธานกรรมการ  Mr. Kazuyuki Akita กรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานฯ พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมีสมเด็จพระอภิสิริสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี บัว กรี สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายของกัมพูชา เป็นประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ Bangkok Insurance (Cambodia)  เลขที่ 181 …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยเชิญชวนผู้ถือหุ้น ร่วมแลกหุ้น “BKI” เป็น “BKIH” ภายใน 31 พ.ค. 67 นี้

ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาถึงกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH นั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้น BKI ร่วมทำการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน และโปรดดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงานโอนหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการตอบรับคำเสนอซื้อและแลกหุ้น โดยมีขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BKI ดังนี้ กรณีมีหุ้นอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ (Scripless) …

Read More »

ถอดกลยุทธ์ ‘กรุงเทพประกันภัย’ กับกำไรที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

BKI

ถอดกลยุทธ์ 'กรุงเทพประกันภัย' กับกำไรปี 2566 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง และกลายเป็นปีที่มีกำไรที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

Read More »

กรุงเทพประกันภัยใจป้ำพาพนักงานกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย

กรุงเทพประกันภัยใจป้ำพาพนักงานกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย

Read More »

BKI สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2566 พลิกฟื้นสู่กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,043.8 ล้านบาท เติบโต 576.8% เบี้ยประกันภัยรับรวม 29,915.7 ล้านบาท

BKI สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2566 พลิกฟื้นสู่กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,043.8 ล้านบาท เติบโต 576.8% เบี้ยประกันภัยรับรวม 29,915.7 ล้านบาท

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการสนับสนุนการให้ความรู้และความชำนาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถตอบสนองความต้องการในธุรกิจยานยนต์อย่างยั่งยืน โดยนายยิ่งยศ แสงชัย (ขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ขนาด 60.48 kWh จำนวน 1 แพ็ก ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ (ซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Non Degree) ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งยังได้ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการส่งมอบอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้าให้แก่สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Read More »