Tag Archives: BKI โ

BKI มอบน้ำใจ บรรเทาภัยโควิด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้าย) ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นต่างๆ ได้แก่ ชุด PPE จำนวน 800 ชุด น้ำดื่ม 300 แพ็ก นมไวตามิ้ลค์ 300 แพ็ก มุ้ง 100 หลัง ผ้าขนหนู 400 ผืน กระดาษทิชชู 417 แพ็ก ภาชนะใส่อาหารและแก้วน้ำ 400 ชุด ถุงขยะ 300 แพ็ก มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่ นางผลิพร ธัญญอนันต์ผล (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างๆ …

Read More »