Tag Archives: Best Employer Brand 2020

FWD รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2020

อานนท์ บุญชั้น ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เป็นตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “ Thailand Best Employer Brand Awards 2020” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากองค์กร World HRD Congress ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, แบงค็อก ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสายงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำวิสัยทัศน์ขององค์กรมาแปลงเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการใส่ใจในคุณค่าของพนักงานในองค์กร

Read More »