Tag Archives: Basic Organic

COTTO โชว์งานตกแต่งบ้านแบบ Basic Organic สู่ความสมดุลในวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนอย่างมีสไตล์

แม้เทรนด์การออกแบบตกแต่งบ้านในปัจจุบัน  จะมีความหลากหลายกันมากขึ้น แต่การตกแต่งบ้านในสไตล์ที่ให้ความสำคัญกับงานดีไซน์ที่เลือกใช้วัสดุตกแต่งที่เปิดวิถีชีวิตให้ได้อิงแอบธรรมชาติ ก็ดูจะยังคงเป็นการตกแต่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคน Gen Y ถึง Gen X ซึ่งปัจจุบัน จัดเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยที่เป็นกำลังสำคัญของบ้าน ท่ามกลางสถานการณ์ที่เคร่งเครียดจากผลกระทบทั้งสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจในแต่ละวันคนกลุ่มนี้ จึงให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลของชีวิต  และการใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นสำคัญ การเปิดพื้นที่บ้านในรูปแบบอิงแอบธรรมชาติ เพื่อช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้า จึงให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้ วัสดุตกแต่งใหม่ ๆ ที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่ตอบรับกับสไตล์การตกแต่งที่ชื่นชอบแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อวัสดุตกแต่งเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้สมาชิกภายในบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย กระเบื้องแบรนด์ COTTO ภายใต้ SCG Decor  ในฐานะผู้นำเทรนด์วัสดุตกแต่ง ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อเทรนด์ ความนิยม หรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีนำสมัย ผสมผสานกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง   จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติ  ในรูปแบบที่เรียกว่า Basic Organic คือ สมดุลเรา สมดุลโลก ด้วยการสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนประกอบของการตกแต่งที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สอดรับกับเจนเนเรชั่น X และ Y …

Read More »