Tag Archives: Bangkok Insurance

Bangkok Insurance (Cambodia) เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่รองรับการขยายตัว พร้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

Bangkok Insurance (Cambodia) PLC. (BKIC) หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (กัมพูชา) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย  Mr. Van Sou Ieng  รองประธานกรรมการ  Mr. Kazuyuki Akita กรรมการ และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสำนักงานฯ พร้อมทั้งจัดพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมีสมเด็จพระอภิสิริสุคนธา มหาสังฆราชาธิบดี บัว กรี สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายของกัมพูชา เป็นประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ Bangkok Insurance (Cambodia)  เลขที่ 181 …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล ประจำปี 2566 ในธีม The Power of Teamwork

กรุงเทพประกันภัยจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าบุคคล รับศักราชใหม่ปี 2566 ภายใต้ธีม The Power of Teamwork เพื่อแถลงนโยบายทิศทางการทำงาน เป้าหมาย และแผนส่งเสริมการขายของปี 2566 พร้อมจัดงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนและนายหน้าบุคคลที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

Read More »

กรุงเทพประกันภัยดีเด่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

กรุงเทพประกันภัยดีเด่น รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565

Read More »

กรุงเทพประกันภัยปลื้ม คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัยแห่งปี 2564 รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 และรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากสำนักงาน คปภ.

กรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัย คว้า 2 รางวัลสุดยอดบริษัทประกันวินาศภัย ประจำปี 2564 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จากสำนักงาน คปภ. สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เเละเป็นธรรม ทั้งยังใส่ใจดูแลสังคม สู่ความยั่งยืน พร้อมยกระดับการบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เเละสร้างสรรค์เทคโนโลยีการประกันภัยให้ทันสมัย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามกรอบนโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ หน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

Read More »

กรุงเทพประกันภัยโดดเด่น รับ 2 รางวัล จากงาน Thailand’s Smart Awards กับรางวัลการจัดการยอดเยี่ยม และสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

กรุงเทพประกันภัยโดดเด่น รับ 2 รางวัล จากงาน Thailand’s Smart Awards กับรางวัลการจัดการยอดเยี่ยม และสุดยอดผลิตภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

Read More »