Tag Archives: Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 58

ตลาดเครื่องประดับผู้ชาย (Gemstlemen) มาแรง

ชายไทยหันมาใส่เครื่องประดับมากขึ้น (Gemstlemen) ดันยอดขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่ม กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา   วงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยยิ้มกว้างอีกครั้ง หลังเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยน จากเดิมที่กลุ่มลูกค้าเป็นเพศหญิง แต่เหมือนว่าวันนี้เทรนด์จะเปลี่ยนเพราะผู้ชายเขาก็หันมาใส่เครื่องประดับกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการเลียนแบบและติดตามคนดังในวงการที่มีอิทธิ์พลด้านแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ดารา นักร้อง ทำให้ยอดขายสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับและอัญมณีไม่ว่าจะเป็น ต่างหู กำไล แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ฯลฯ พุ่งขึ้นถึง20%ในรอบหลายปี การผลิตเครื่องประดับสำหรับผู้ชายใน ผู้ผลิตจะให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการใช้เครื่องประดับ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การใช้งานแต่ต้องการให้เครื่องประดับนั้น เป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ประจำตัวที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ตามโอกาส ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้ที่สวมใส่ ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลการวิจัยด้านตลาดเครื่องประดับของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ตลาดเครื่องประดับสำหรับผู้ชายมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่า การสวมใส่เครื่องประดับสามารถแสดงออกให้เห็น ถึงความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน   และจากความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาว่า มีจำนวนผู้ประกอบการ มากถึง …

Read More »