Tag Archives: axza

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “LifeReady เอนจอยชีวิตได้ ไม่มีห่วง” ดึง “ญาญ่า อุรัสยา และต่อ ธนภพ” เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ หนุนคนไทยวางแผนชีวิต

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “LifeReady เอนจอยชีวิตได้ ไม่มีห่วง” ดึง “ญาญ่า อุรัสยา และต่อ ธนภพ” เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ หนุนคนไทยวางแผนชีวิต

Read More »

‘กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต’ ผู้นำบริษัทประกันชีวิต ด้านความยั่งยืนสู่ผู้นำ‘Green Insurer’

ผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนาน จนได้ชื่อว่าเป็น ‘Green Insurer’ คือ ‘กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต’ และสิ่งที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ มาจากการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้คาดหวังเพียงกำไรหรือการได้รับรางวัล แต่เป็นการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กร และการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวกับเราว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้ดำเนินแผนงานด้านความยั่งยืนมาอย่างยาวนาน โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย ในด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) จากการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของกลุ่มแอกซ่า (AXA Sustainability Index 2021) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่ง AXA Sustainability Index เป็นตัววัดของกลุ่ม AXA เป็นส่วนหนึ่งของ DJSI (Dow Jones …

Read More »