Tag Archives: AXA Day

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ทุ่มงบพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพ พร้อมขยายศูนย์ฝึกอบรมฯ และสาขาขอนแก่นที่ทันสมัย รองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านประกันชีวิต และสุขภาพ ได้เพิ่มการลงทุนเพื่อมุ่งพัฒนาฝ่ายขายมืออาชีพ โดยได้เปิดสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่ายส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาขอนแก่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และทันสมัยที่สุด เพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยยึดนโยบายการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และมุ่งมั่นพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทาง ผ่านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเติบโตของฝ่ายขายอย่างยั่งยืน นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน บริษัทฯ ดูแลให้ความคุ้มครองลูกค้ากว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ และจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขายทุกช่องทาง ประกอบกับเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัว และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทฯ จึงได้ทำการย้ายสาขาขอนแก่น และสถาบันฝึกอบรมฯ จากพื้นที่เดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัว เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทางผ่านสถาบันฝึกอบรมฯ ที่มีความพร้อมประกอบด้วยห้องประชุมที่ทันสมัย พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีครบครัน รวมถึงหลักสูตรที่หลากหลายที่เน้นการพัฒนาฝ่ายขายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนั้น ศูนย์ฝึกอบรมใหม่แห่งนี้ ยังสนับสนุนและยกระดับให้ฝ่ายขายของเราประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพระดับ AXA Prime …

Read More »