Tag Archives: Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ ด้าน Cloud Database Management Systems เป็นปีที่สามติดต่อกัน และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Challengers ด้าน Network Firewalls

Alibaba Cloud ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ ด้าน Cloud Database Management Systems เป็นปีที่สามติดต่อกัน และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Challengers ด้าน Network Firewalls

อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Leaders ด้าน Cloud Database Management Systems (DBMS) 2022 จากรายงาน Gartner® Magic QuadrantTM เป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม Challengers ด้าน Network Firewalls จากรายงานเดียวกันนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน อาลีบาบา คลาวด์ เชื่อว่า การได้รับการยอมรับและจัดให้อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ด้าน Cloud DBMS และ Network Firewall ของบริษัท รายงานทั้งสองฉบับได้จำแนกผู้ให้บริการที่สัมพันธ์กันมากที่สุดในแต่ละตลาดที่เฉพาะเจาะจง และประเมินความสำเร็จของวิสัยทัศน์ และความสามารถในการปฏิบัติการโดยพิจารณาจากปัจจัยที่หลากหลาย มอบระบบบริหารจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ ความหลากหลายของ DBMS ของอาลีบาบา คลาวด์ ทำให้สามารถให้การสนับสนุนที่มีความสามารถรอบตัว และรับมือกับงานเชิงปฏิบัติการ เชิงวิเคราะห์ รวมถึงงานต่าง …

Read More »