Tag Archives: AISBusiness

AIS 5G NEXTGen Platform สำหรับการพัฒนา 5G Use Cases แห่งแรกในไทย จาก AIS Business

AIS ยังคงเดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ Digital Infrastructure โดยเฉพาะการนำโครงข่ายอัจฉริยะ 5G มาเสริมศักยภาพให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Read More »

AIS Business สยายปีกสู่ Healthcare

การทำงานของ AIS Business ในฐานะผู้นำด้านการโซลูชันดิจิทัลเพื่อองค์กร ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกอุตสาหกรรมในการทำดิจิทัลทรานฟอร์มเมชันอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและระดับโลก ทำให้วันนี้ AIS Business สามารถสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบพร้อมให้บริการสำหรับภาคธุรกิจไทยในทุกมิติ

Read More »