Tag Archives: AIS 5G NEXTGen Platform

AIS 5G NEXTGen Platform สำหรับการพัฒนา 5G Use Cases แห่งแรกในไทย จาก AIS Business

AIS ยังคงเดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีหรือ Digital Infrastructure โดยเฉพาะการนำโครงข่ายอัจฉริยะ 5G มาเสริมศักยภาพให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Read More »