Tag Archives: AGROWTH

เอ็นไอเอตั้งเป้าปั้นสตาร์ทอัพสายเกษตรสู่ “ยูนิคอร์นโลก” ผ่านเวที “AGROWTH” เทียบชั้นสาย ฟินเทค – ดีพเทค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และบริษัท เนสท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรจากโครงการ AGROWTH พร้อมเตรียมนำสตาร์ทอัพกลุ่มดังกล่าวไปช่วยพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร พร้อมสร้างแนวทางใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตรแม่นยำสูง การแบ่งปันเครื่องจักร ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้โครงการ AGROWTH ช่วยปูทางการเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรมีความพร้อมที่จะผลิตพืชพันธุ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นยูนิคอร์น เทียบเท่ากับสาขาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม เช่น การเงิน การท่องเที่ยว และก้าวสู่ผู้นำด้านเกษตรกรรมได้ในอนาคตอันใกล้ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า AGrowth เป็นโปรแกรมการเร่งสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเกษตรในระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง NIA บริษัท …

Read More »