Tag Archives: Agile Mindset

กระบวนคิดในการสร้างความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็ว (Agile Mindset)

คำว่า Agile อธิบายง่าย ๆ ก็คือ แนวคิดและวิธีปฏิบัติ ที่จะทำให้การทำงานเกิดความคล่องแคล่วรวดเร็ว วิธีดูว่าเราและทีมงานใช้แนวคิดแบบ Agile แล้วหรือยัง ให้ดูว่าแต่ละโปรเจกต์เราต้องรอคำสั่งจากคนคนเดียวตลอดหรือไม่ เรามีขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นมากหรือน้อย เราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าผลลัพธ์จะออกมา

Read More »