Tag Archives: AEC Trading Center

“ตลาดต่อยอด” พร้อมพาเอสเอ็มอีไทยไปสู่ตลาดลูกค้า 600 ล้านคน

ตลาดต่อยอดมั่นใจพาเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลไปสู่ระดับสากล หลังจับมือ 4 องค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมพาก้าวออกไปสู่ตลาดเออีซีที่มีลูกค้ารวมกันกว่า 600 ล้านคน ชี้ความร่วมมือแบบเครือข่ายร่วมกันนี้ จะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการตลาดต่อยอดนับว่ามีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ได้จับมือกับ 4 หน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในระดับสากล ความร่วมมือดังกล่าวนี้นอกจากจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถขยายฐานผู้บริโภคจากตลาดภายในประเทศที่มีลูกค้า 70 ล้านคน ไปสู่ตลาด AEC ที่มีลูกค้ารออยู่กว่า 600 ล้านคน และถือเป็นช่องทางที่สามารถช่วยให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มีพื้นที่เข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวในส่วนของความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นั้น ยังจะทำให้ตลาดต่อยอดกลายเป็นตลาดกลางการค้าของอาเซียนที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านที่ได้สิทธิพิเศษ นำมาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายในราคาพิเศษ และถือเป็นการต่อยอดการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมอยู่แล้ว สำหรับความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเปิดตัว AEC Trading Center ที่จะเป็นตลาดกลางสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบ One …

Read More »