Tag Archives: AAT

3 สมาคมโฆษณา ประกาศปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน Pitch Fee สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตยั่งยืน

3 สมาคมโฆษณา ประกาศปรับกฎเกณฑ์ค่าธรรมเนียมแข่งขันเสนองาน Pitch Fee สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตยั่งยืน

Read More »