Tag Archives: 3BB เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

3BB เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

3BB ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมตอบรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เพื่อผลักดันธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างถูกกฎหมายไม่มีสะดุด ในขณะเดียวกัน ไม่สร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล เช่นลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือข้อมูลของบุคคลอื่นๆ  รวมถึงชื่อเสียงและทรัพย์สินขององค์กรในอนาคตอีกด้วย นายยอดชาย อัศวธงชัย Senior Executive Vice President รองประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ระบุให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในองค์กร โดยกำหนดให้ต้องมีระบบการจัดเก็บและตรวจสอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำบริษัท  มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐ  …

Read More »