Tag Archives: “3BB ปันน้ำใจ  เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน”

3BB ให้น้องปลอดภัยห่างไกลเชื้อ มอบ 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน

3BB จัดทำถุง 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19 มอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ทั่วประเทศ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนและขณะที่อยู่ภายในสถานศึกษา เป็นเวลานานกว่าสามเดือนที่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ปิดทำการเรียนการสอน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเริ่มกลับมาเปิดเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา มีเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถขนส่งสาธารณะ  3BB ซึ่งติดตามสถานการณ์การแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของน้องๆนักเรียนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการสัมผัสและใกล้ชิดในกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จึงได้จัดทำ 3BB Gift Set  ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบรรจุในถุงผ้าแจกให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนอุปถัมภ์ของโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ที่ 3BB ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ฟรีทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวนกว่า 50 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเมือง เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองได้รู้สึกอุ่นใจในการมาโรงเรียนแบบปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ  อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อให้กับบุตรหลานอีกด้วย   สำหรับการมอบ 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19  ให้กับเด็กนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “3BB ปันน้ำใจ  เราคนไทย …

Read More »