Tag Archives: ‘2 นวัตกรรม’ สุดเจ๋ง วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

‘2 นวัตกรรม’ สุดเจ๋ง วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ สำหรับคนสูงอายุและคนพิการ และรถแทรกเตอร์ฉีดพ่นฮอร์โมนในนาข้าวแบบบังคับวิทยุ 2 นวัตกรรมส่งตรงจากสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นาย อภิสิทธิ์ ตั้งวิรุฬห์ นายพิพรรธน์ พาหา นายชิษณุพงศ์ โพธิ์สก นายพละพล แดงทองดี นายอาทิตย์  สีม่วง และ นายวารุพัน ศูนขุนทด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมแบ่งปันไอเดีย รศ.ดร.เกรียงไกร เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบและสร้าง รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ สำหรับคนสูงอายุและคนพิการ ปัจจุบันเครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในงานตัดหญ้าส่วนใหญ่เป็นชนิดแบบเครื่องสะพายหลังโดยผู้ใช้จะต้องแบกเครื่องไว้ตลอดการทำงานอีกทั้งยังต้องทำงานในพื้นที่สนามหญ้าซึ่งส่วนมากจะมีแดดแรงส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า เสียสุขภาพ และเสียประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้ทำการออกแบบและสร้าง “รถตัดหญ้าพลังงาแสงอาทิตย์แบบบังคับวิทยุ” เพื่อช่วยให้การตัดหญ้าในพื้นที่สนามหญ้าทั่วไปเป็นงานที่ง่าย ๆ อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ในเรื่องของอัตราการลื่นไถล ความเร็วตัด อัตราการใช้ไฟฟ้า  ได้ถูกนำเอามาใช้ออกแบบและทดสอบ …

Read More »