Tag Archives: 10 แนวร่วมชุมชนชนะเลิศ ร่วมแก้จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” มอบชุมชนละ 2 แสนบาท

10 แนวร่วมชุมชนชนะเลิศ ร่วมแก้จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” มอบชุมชนละ 2 แสนบาท

ธนชาตประกันภัย และ ศปถ. พร้อมเครือข่ายรณรงค์สร้างถนนปลอดภัย ร่วมประกาศรายชื่อ 10 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 และรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ชุมชนละ 200,000 บาท พร้อมโอกาสยกระดับปัญหาเข้าสู่กลไกของภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศ 10 พื้นที่ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3”  ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  2. เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 3. เทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง  …

Read More »