Tag Archives: 000 ลบ. เตรียมเปิดให้จองรอบ 2 ชูบทบาทส่งเสริมการออม ขยายผลเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

ออมสินปลื้ม คนแห่จองเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ วันเดียวจองสิทธิ์เต็มวงเงิน 7,000 ลบ. เตรียมเปิดให้จองรอบ 2 ชูบทบาทส่งเสริมการออม ขยายผลเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินได้ขยายบทบาทการส่งเสริมการออม ตั้งเป้ากระตุ้นประชาชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการออมระยะยาว เพื่อวางแผนเกษียณอายุและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยธนาคารกำหนดภารกิจ 2 ด้านที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการวางแผนเกษียณแก่ประชาชน และการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาว ที่ให้สิทธิประโยชน์ตอบโจทย์เป้าหมายการวางแผนเกษียณของผู้ฝากเงิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 ผลปรากฎว่าเพียงวันเดียวนับจากที่เปิดรับจอง มีประชาชนจำนวนมากเข้าจองสิทธิ์จนเต็มวงเงินโครงการ 7,000 ล้านบาท จากผลตอบรับที่ดีเกินคาดนี้ ธนาคารจึงเตรียมเปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงินรอบสอง ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทำงานและมีรายได้ สามารถจัดสรรรายได้บางส่วนมาเป็นเงินออมระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณให้กับตนเอง โดยการฝากเงินเป็นระยะเวลา 10 ปี ธนาคารให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.45% ต่อปี (ไม่ต้องเสียภาษี) …

Read More »