Tag Archives: 000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

ออมสิน ออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้า ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีเร่งด่วนและต่อเนื่องตามสถานการณ์   โดยดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ล่าสุดได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม   ออกแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว 10,000 ชุด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถพักชำระหนี้เงินต้น โดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ย 10% – 100% และกรณี Flat Rate ลดการชำระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม/ภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (Flat Rate) ชำระเงินเป็นรายเดือน …

Read More »