Tag Archives: 000 บาท ผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ พบกันที่บูธออมสิน 4-6 พ.ย.65 ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ลงทะเบียนวันนี้รับกระปุกที่ระลึก

ออมสิน ตั้งโต๊ะจับเข่าคุยลูกหนี้ มาเริ่มต้นกันใหม่ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 1 ผ่อนไม่ไหว…พักต้นก่อน 1 ปี พร้อมเปิดตัวสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ให้กู้ 20,000 บาท ผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ พบกันที่บูธออมสิน 4-6 พ.ย.65 ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ลงทะเบียนวันนี้รับกระปุกที่ระลึก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ธนาคารออมสินได้จัดโปรโมชั่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับงานนี้ ได้แก่ มาตรการแก้หนี้ เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทสินเชื่อ โดยลูกหนี้ที่เป็น NPLs กรณีปิดบัญชี มีทั้งยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้เต็มจำนวน ลดหนี้เงินต้นสูงสุด 20% หรือจ่ายเฉพาะเงินต้น กรณีผ่อนชำระธนาคารพักชำระเงินต้นให้ 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPLs แต่ผ่อนไม่ไหว มีผ่อนปรนให้เลือกพักชำระเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินเชื่อและร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายใต้ความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นสินเชื่อตามมติ ครม.ภายใต้งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้โดยเฉพาะ เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ /ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/พ่อค้า/แม่ค้า/หาบเร่แผงลอย ให้กู้ไม่เกินรายละ 20,000 …

Read More »