Tag Archives: 000 บาท นาน 2 ปี ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ธอส. ช่วยเหลือครู จัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ ลดดอกเบี้ย 0% ผ่อนชำระ 1,000 บาท นาน 2 ปี ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน ทั้งที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และการปรับโครงสร้างหนี้ ให้ได้รับความช่วยเหลือ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยรายละเอียดความช่วยเหลือของ ธอส. ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร 1.มาตรการ 22 [M22] : สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะ NPL หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน …

Read More »