Tag Archives: 000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เอ็ม บี เค มอบข้าวมาบุญครอง 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่ประชาชนในหลายพื้นที่กำลังประสบภัยอยู่ โดยเฉพาะในภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 44 ปี หลายพื้นที่ในจังหวัด ยังคงวิกฤติอยู่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบข้าวมาบุญครอง จำนวน 5,000 กิโลกรัม ให้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ตำบลคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลอุบลราชธานี โดยมี นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้รับมอบ ที่ห้อง Business Center ชั้น 4 โรงแรม เจดับบลิว …

Read More »