Home / Tag Archives: ์NIA

Tag Archives: ์NIA

เอ็นไอเอชี้ 7 วิถีเกษตรนวัตกรรมดาวรุ่ง รับคนไทยกลับถิ่นฐานสร้างอาชีพใหม่ พร้อมรุกดันการเติบโตสตาร์ทอัพเกษตรไทยเต็มสูบ

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2563 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผย 7 รูปแบบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจทำอาชีพเกษตรกรรม หลังพบช่วงการระบาดโควิด – 19 คนไทยย้ายกลับถิ่นฐาน และหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ด้วยการประกอบอาชีพด้านเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ธุรกิจไบโอรีไฟนารี การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เกษตรดิจิทัล การทำฟาร์มแนวตั้ง เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ บริการทางธุรกิจเกษตร นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพด้านดังกล่าว ทั้งการผลักดันให้เข้าถึงเงินทุนสนับสนุน องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการทำตลาด ฯลฯ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ได้เกิดแรงกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการหยุดชะงักของธุรกิจและปิดกิจการ การลดแรงงานเนื่องจากแรงกดดันของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเลิกจ้างงานที่คาดว่าจะสูงถึง 7 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีประชากรบางกลุ่มที่ต้องย้ายกลับไปยังถิ่นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตในเมืองหลวงที่มีความแออัด ลดความเสี่ยงสูงในด้านสุขภาพ และเพื่อหาลู่ทางสร้างอาชีพใหม่ …

Read More »

เอ็นไอเอ ร่วมทีเซลส์ และเครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล ลุยเดินหน้าระบบ “ฐานข้อมูลผู้ป่วย – นวัตกรรมเฮลธ์แคร์” ย่านโยธี ตั้งเป้าสู่ย่านการแพทย์เบอร์หนึ่งของเซาท์อีสท์เอเชีย

ครั้งแรก!! เอ็นไอเอ ร่วมรพ.เอกชน ส่งต่อนวัตกรรม – บุคลากรชั้นนำสู่ย่านการแพทย์โยธี พร้อมปักธงโรงพยาบาลเชื่อมฐานข้อมูล หวังรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2563- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และโรงพยาบาลในเครือพญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation district : YMID) ตั้งเป้ายกระดับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีให้เป็นย่านการแพทย์ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้น 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการให้บริการที่มีนวัตกรรมของโรงพยาบาลในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 2) การร่วมกันพัฒนา DeepTech Startup                    ด้านชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 3) การร่วมสร้างองค์กรนวัตกรรม และ 4) การร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี นอกจากนี้ ทีเซลส์ยังจะมีการสนับสนุนการทำบิ๊กดาต้า เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการแพทย์ ข้อมูลการแพ้ยา …

Read More »