Tag Archives: “ไทยเบฟ” คว้าอันดับ 7 สุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2022

“ไทยเบฟ” คว้าอันดับ 7 สุดยอดองค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ ปี 2022

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คว้าอันดับที่ 7 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ของ Top 50 องค์กรที่พนักงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2022 จากผลสำรวจโดย Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นที่มีต่อ “ไทยเบฟ” ด้วยนโยบายที่ให้ความใส่ใจและดูแลพนักงานในช่วงสถานโควิด-19 รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรได้แสดงความสามารถและการเติบโตไปกับไทยเบฟ ภายใต้นโยบาย “Limitless Opportunity : โอกาส ไร้ขีดจำกัด” ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable  ASEAN Leader ภายใต้ PASSION 2025 โดยมี 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Build การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ผ่านทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ และเพิ่มตลาดที่น่าสนใจ Strengthen การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลัก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน Unlock …

Read More »