Home / Tag Archives: ไทยประกันชีวิต

Tag Archives: ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย กรณีกรมธรรม์ขาดผลหรือใช้สิทธิ์ APL สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขยายมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบด้วย การขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ทุกกรณี รวมถึงการใช้บริการ Fax Claim ได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับ  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ …

Read More »

“Healthy Life Plus” EcoHealth System ใหม่จาก ไทยประกันชีวิตXสมิติเวช

Healthy Life Plus

สมิติเวช ไทยประกันชีวิต จับมือสร้างมิติใหม่ให้วงการสุขภาพด้วย “Healthy Life Plus” หวังช่วยสร้าง EcoHealth System ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร… highlight สมิติเวช และ ไทยประกันชีวิต ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการสุขภาพด้วยการเปิดมิติใหม่ “Healthy Life Plus” สร้าง EcoHealth System เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างครบวงจร โดยผสานเข้ากับบริการ Samitivej Virtual Hospital เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกที่ทุกเวลา Samitivej Virtual Hospital เป็นการนำเทคโนโลยี Telehealth มาเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมมาก่อให้เกิดบริการทางการแพทย์แบบรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด #คลิกเดียวถึง “Healthy Life Plus” มิติใหม่วงการประกันสุขภาพ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลสมิติเวช ครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์ของทั้งสององค์กรที่ตรงกันคือ #เราไม่อยากให้ใครป่วย อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี …

Read More »