Home / Tag Archives: ไตรรงค์ บุตรากาศ

Tag Archives: ไตรรงค์ บุตรากาศ

ท้าทาย TMB ในสนามธุรกิจ SMEs

เมื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) กลายเป็นหัวใจหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าเอสเอ็มอีที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้หลายแบงก์หันมาให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มนี้

Read More »