Home / Tag Archives: โอทอปสัญจร

Tag Archives: โอทอปสัญจร

อว. จับมือ มทร.ธัญบุรี ลุย ‘โอทอปสัญจร’ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วย 3 จังหวัดดัง จัดกิจกรรม ‘โอทอปสัญจร’ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จ.ฉะเชิงเทรา นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ …

Read More »