Home / Tag Archives: โรเบิร์ต อู๋

Tag Archives: โรเบิร์ต อู๋

ชาร์ป ไทย นำร่องทำ DSR ฉีกไอเดีย CSR ในยุค New Normal

ชาร์ป ไทย นำร่องทำ DSR – Digital Social Responsibility กิจกรรมเพื่อสังคมแบบดิจิทัล 100% ขานรับยุค New Normal เปิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะรอบด้าน จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Read More »