Home / Tag Archives: โรงพยาบาลเลิดสิน

Tag Archives: โรงพยาบาลเลิดสิน

มทร.ธัญบุรี มอบหมวกมัดย้อม รพ.ศิริราชและเลิดสิน

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ แก่นพิมพ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โครงการความร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 FM เพื่อส่งมอบหมวกมัดย้อมที่ ส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้นำหมวกที่ได้มัดย้อม ซึ่งเป็นผลงานของจิตอาสาและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ที่เรียนในรายวิชาออกแบบการย้อม เพื่องานออกแบบแฟชั่น การนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ นำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน และในครั้งนี้ ได้นำมามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช และเลิดสิน โดยหมวกมัดย้อม สามารถสร้างเกราะกำบังส่วนตัวให้กับผู้ป่วยได้เมื่อต้องการ เพราะว่าถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อนได้ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ในการจัดทำหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง …

Read More »