Home / Tag Archives: โรงพยาบาลศิริราช

Tag Archives: โรงพยาบาลศิริราช

รพ.ศิริราช รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ รองรับสถานการณ์และความปลอดภัยจากการแพร่กระจาย COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มระบาดในวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ซึ่ง COVID-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีวิธีหรือยาในการรักษาให้หายขาดได้ การดูแลที่ดีและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันคือ การป้องกันการปนเปื้อนละอองน้ำมูก น้ำลายจากการไอ จาม การล้างมือด้วย แอลกอฮอล์เจล 70% จึงเป็นวิธีการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ทางโรงพยาบาลศิริราช ได้ตระหนักถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและแนวทาง คัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช จากการที่ภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.63 ภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชทันที เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เผยว่า “การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ แต่หลักการพื้นฐานที่เราใช้เป็นตัวป้องกัน ก็คือ เรื่องของสุขอนามัย การทำความสะอาด การใช้หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัสเชื้อได้ดีมากที่สุดในขณะนี้ …

Read More »

มทร.ธัญบุรี มอบหมวกมัดย้อม รพ.ศิริราชและเลิดสิน

อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำหมวกมัดย้อม ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” มอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเลิดสิน นายสุรจิตต์ แก่นพิมพ์ หัวหน้าโครงการและอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โครงการความร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 89.5 FM เพื่อส่งมอบหมวกมัดย้อมที่ ส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้นำหมวกที่ได้มัดย้อม ซึ่งเป็นผลงานของจิตอาสาและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ที่เรียนในรายวิชาออกแบบการย้อม เพื่องานออกแบบแฟชั่น การนำศาสตร์ที่ได้เรียนไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในงานด้านการช่วยเหลือสังคม และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติ นำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ-ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน และในครั้งนี้ ได้นำมามอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช และเลิดสิน โดยหมวกมัดย้อม สามารถสร้างเกราะกำบังส่วนตัวให้กับผู้ป่วยได้เมื่อต้องการ เพราะว่าถ้าใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทำให้ร้อนได้ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ในการจัดทำหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง …

Read More »