Home / Tag Archives: โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tag Archives: โรงพยาบาลรามาธิบดี

รพ.รามาธิบดี แนะวิธีป้องกัน COVID-19 เชื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากการสนับสนุนของไทยเบฟ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย เริ่มหาซื้อได้ยากและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะประชาชนไม่สามารถป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากหน้ากากอนามัยที่เริ่มขาดแคลนแล้ว ยังมีแอลกอฮอล์ ที่เริ่มหาซื้อได้ยาก ส่งผลให้กรมสรรพสามิตจึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้ ภาคเอกชน โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบแอลกอฮอล์ จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนก และกังวลว่าการแพร่ระบาดจะเข้าสู่ระยะที่ 3 …

Read More »