Home / Tag Archives: โรงพยาบาลราชวิถี

Tag Archives: โรงพยาบาลราชวิถี

“รพ.ราชวิถี”รับมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก“ไทยเบฟ” เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ทำให้ทางโรงพยาบาลราชวิถี ได้ตระหนักถึงการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและแนวทาง คัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี ส่งผลให้หน้ากาก เจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เป็นที่ต้องการสูง เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญกับทางโรงพยาบาล ทางภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19  ในการนี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี  โดยมี นายกมลนัย  ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ แด่ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช อายุรแพทย์โรคปอด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ภญ.ชิดชนนี …

Read More »