Tag Archives: ‘โชว์ แอนด์ แชร์’คืนข้อมูลชุมชน มทร.ธัญบุรี

‘โชว์ แอนด์ แชร์’คืนข้อมูลชุมชน มทร.ธัญบุรี

เป็นอีกกิจกรรมที่ครึกครื้นและคึกคัก สำหรับกิจกรรม ‘โชว์ แอนด์ แชร์’ และคืนข้อมูลชม ของรายวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) การเรียนวิชานวัตกรรมในการลงเรียนในห้องเรียน 20% และอีก 80% ลงชุมชน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ ชุมชน คือ ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่จะให้นักศึกษานำโจทย์มาแก้ปัญหาและคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยในปีการศึกษานี้ ได้ลงพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 9 วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตร ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ชุมชนหมู่บ้านทรัพย์ภิมุข ชุมชนหมู่บ้านพรพิมาน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาลงเรียนรายวิชากว่า 200 คน จึงได้ผลงานทั้งหมด 40 ผลงาน จัดแสดง โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ไส้อั่วสมุนไพรหัวปลี แป้งกล้วยหอม สครับตะไคร้แฟนซี แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ …

Read More »