Home / Tag Archives: โครงการถุงสีเขียว (Green Bag)

Tag Archives: โครงการถุงสีเขียว (Green Bag)

‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งความยั่งยืน แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงานกว่า 7,000 ตัว

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งมั่น ใส่ใจ ด้วยความคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ล่าสุดได้ผุดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม “โครงการขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงานS&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังตั้งเป้าส่งต่อเรื่องราวดีๆ สู่สังคมด้วย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เผยถึงโครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ ว่า “เอส แอนด์ พี ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ไม่ใช้แล้ว จากการตั้งกล่องรับบริจาค 10 จุด ทั้งสำนักงาน โรงงาน และหน้าร้านS&P ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2563 เพื่อนำขวดส่งเข้าโรงงานรีไซเคิล นำไปคัดแยก ทำความสะอาด และบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติก นำไปแปลงเป็นเสื้อพนักงานS&P จำนวน 7,000 ตัว โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านS&P ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม …

Read More »