Home / Tag Archives: เว็บไซต์สมัครงาน

Tag Archives: เว็บไซต์สมัครงาน

เว็บไซต์หางานมีหนาว เมื่อ Facebook เปิดให้บริการหางาน

สมัครงาน

ดูเหมือนว่าในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมีนี้ อัตราการว่างงานมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว และธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนมนุษย์บางส่วน บริษัทจึงได้มีการลดจำนวนพนักงานลงเพื่อประหยัดต้นทุน ทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

Read More »