Home / Tag Archives: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Tag Archives: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

จากข้อมูลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเยียวยาเพราะรถที่ก่อให้เกิดเหตุนั้น ไม่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เกือบร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิต 392 ราย ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเพราะอะไร พ.ร.บ.ถึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามไปของผู้ใช้รถใช้ถนน ประการแรกต้องทราบว่า…… “ใคร…มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.?” ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย คือ เจ้าของรถทุกคนหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากไม่ทำถือว่าเป็น…….. “โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยตามกฎหมาย” เจ้าของรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อหากไม่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นเจ้าของรถแล้วไม่ทำประกันภัยและนำรถที่ไม่มีประกันภัยนี้ไปใช้จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถต้อง……. “ทำอย่างไรเมื่อมีผู้ประสบภัยจากรถ” อย่าลืมว่าทันทีที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ขอให้รีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล,สถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้บาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุจากรถ และถ้ามีเวลาให้ตรวจดูว่ารถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยหรือไม่ กับบริษัทอะไร เพื่อที่ จะแจ้งโรงพยาบาลและบริษัทได้ถูกต้อง และอย่าลืมแจ้งอุบัติเหตุนั้นให้ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุด้วย หรือโทรแจ้งเหตุที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center …

Read More »