Tag Archives: เปิดแล้ว! สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A

เปิดแล้ว! สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A

สะดวกง่าย ๆ ได้ที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ แนะนำบริการใหม่ล่าสุด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน ณ ชั้น 5 โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ · ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะส่งเอกสารคืนผู้รับบริการเฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น · ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ …

Read More »