Tag Archives: เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการรัฐราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง

เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการรัฐราษฎร์ รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดจองหมวกนิรภัยออนไลน์ โครงการ “รัฐ- ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ผ่านการถวายคำปณิธานในโครงการฯ โดยเงินรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล โดยเปิดให้จองในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ที่จัดระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจัดทั้งแบบ Online และ  Onsite โดยจะเปิดให้จองหมวกนิรภัยผ่านทางออนไลน์ ภายในงานทั้ง 2 วัน ตั้งแต่ 12.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าหมวกนิรภัยจะหมด และขออภัยหากหมวกนิรภัยหมดก่อนเวลาที่กำหนด โดยประชาชนที่สนใจสามารถ  จองหมวกนิรภัยได้ 1 คนต่อ 1 …

Read More »