Tag Archives: เทคโนโลยี “คอนเทนเนอร์” สูตรพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ฉบับลัดทันใจ

เทคโนโลยี “คอนเทนเนอร์” สูตรพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์ฉบับลัดทันใจ

นายสุภัค  ลายเลิศ   กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เชื่อว่า องค์กรธุรกิจหลายแห่งในขณะนี้ต่างต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีขนาดกะทัดรัด ใช้ทรัพยากรน้อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถปรับเปลี่ยนย่อ-ขยายซอฟต์แวร์ได้ตามลักษณะของงาน รวมถึงขนย้ายไปติดตั้งใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่ายดายและรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่กำลังใช้งานกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้ เครื่องมือหนึ่งที่อยากแนะนำให้รู้จัก ก็คือ เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ (Container) ซึ่งคุณลักษณะการทำงาน จะเปรียบเสมือนตู้รวบรวมสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบด้วย แอปพลิเคชันหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น กลุ่มไฟล์สนับสนุนต่าง ๆ (Dependencies) เช่น ไฟล์ข้อมูลไลบรารี (Library) ไฟล์แบบไบนารี (Binary) ไฟล์สกุล config ซึ่งเป็นกลุ่มไฟล์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ไฟล์เกี่ยวกับการจัดการระบบ (System Tools) รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ใช้รันโปรแกรมการทำงาน (Runtime) และจัดเก็บฐานข้อมูลเฉพาะซอฟต์แวร์นั้น ๆ  โดยมีผู้ช่วยคนสำคัญ ชื่อว่า คูเบอร์เนเตส (Kubernetes) มาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอนเทนเนอร์ ซึ่งกระจายไปตามกลุ่มก้อนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ …

Read More »