Tag Archives: เทคโนโลยีอัจฉริยะในอาคาร

ฮิตาชิ ขึ้นแท่นผู้นำเทคโนโลยีแบบครบวงจร นำร่องเปิดตัว Smart Building Solution

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นกับกลุ่มสยามกลการ เปิดตัวธุรกิจใหม่ Smart Building Solution นำเข้าเจ้าแรกในประเทศไทยและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารด้วยเทคโนโลยี ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ในการรักษาความปลอดภัยแบบลดการสัมผัส (Touchless Security) และ loT Digital Platform ของ Lumada ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจแบบ New Normal

Read More »