Tag Archives: เทคโนโลยีความสะอาดจากโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet)

ลดการสัมผัสเท่ากับยกระดับความสะอาด อเมริกันสแตนดาร์ด อยากให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี แนะนำเทคโนโลยีความสะอาดจากสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ภายใต้แคมเปญ “Contactless Smart Hygiene”

กรุงเทพฯ – 5 พฤษภาคม 2563 – การมีสุขอนามัยที่ดีนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่การดูแลและป้องกันตนเองในเบื้องต้นยังคงเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างต่อเนื่อง      อเมริกันสแตนดาร์ด แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงสุขอนามัยของผู้ใช้งานอันเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ตามปณิธานที่ว่า “Raising The Standard” เราจึงขอแนะนำเทคโนโลยีความสะอาดจากสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ภายใต้แคมเปญ “Contactless Smart Hygiene” ด้วยความตั้งใจของแบรนด์กับการเป็น First Mover ที่มาพร้อมแนวคิด “Contactless is the new normal” ในตลาดสุขภัณฑ์ของไทย แคมเปญ “Contactless Smart Hygiene” นำเสนอเทคโนโลยีความสะอาดจากโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ,    ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้ำเย็นอัตโนมัติเซ็นเซอร์ที่จะช่วยให้คุณลดการสัมผัสเชื้อโรค เพราะอเมริกันสแตนดาร์ดเชื่อว่า ลดการสัมผัสเท่ากับยกระดับความสะอาด โดยแคมเปญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “I Love Spalet” ที่เน้นชูจุดเด่นเของนวัตกรรมและคุณสมบัติพิเศษของฝารองนั่งและโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ด เทคโนโลยีความสะอาดจากโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Toilet) New Arrival! อเมริกันสแตนดาร์ด แนะนำ …

Read More »